Waktu Solat

Tuesday, December 6, 2011

Peristiwa Bulan Muharram


Terbunuhnya Sayyidina Hussain (cucu Nabi) di Karbala'.

Diterima taubat Nabi Adam a.s.

Dicipta Adam a.s.

Dimasukkan Adam a.s ke dalam syurga.

Dicipta arasy, Kursi, langit, matahari, bulan, bintang-bintang.

Dilahirkan Nabi Ibrahim a.s.

Selamat Nabi Ibrahim daripada api Namrud.
Selamat Nabi Musa dan pengikutnya.

Firaun lemas.

Dilahirkan Nabi Isa a.s.

Diangkat Nabi Isa ke langit.

Diangkat Nabi Idris ke langit.

Mendaratnya kapal Nabi Nuh dengan selamat di atas bukit Judy.

Nabi Sulaiman diberi kerajaan yang besar.

Dikeluarkan Nabi Yunus dari perut ikan Nun.

Nabi Ya'kub dapat melihat kembali selepas buta.

Dikeluarkan Nabi Yusuf daripada telaga buta.

Disembuhkan Nabi Ayyub daripada penyakitnya.

Hujan yang pertama turun dari langit ke bumi

Nabi Yusof a.s. dibebaskan dari penjara

Penglihatan Nabi Yaakob a.s. yang kabur dipulihkan oleh Allah;

Kesalahan Nabi Daud a.s. diampuni Allah;

Hari pertama Allah ciptakan alam;

Hari pertama Allah turunkan hujan;

Hari pertama Allah turunkan rahmat;

Allah jadikan Arasy;

Allah jadikan Luh Mahfuz; dan

Allah jadikan malaikat Jibril.

Saturday, November 26, 2011

Isteri Solehah
Sifat isteri yang solehah adalah sebagai berikut:

1. Mentauhidkan Allah dengan mengabdikan diri hanya kepada-Nya tanpa menyekutukan-Nya dengan sesuatupun.

2. Tunduk kepada perintah Allah, terus menerus dalam ketaatan kepada-Nya dengan banyak melakukan ibadah seperti solat, puasa, bersedekah dan selainnya.

3. Menjauhi segala perkara yang dilarang dan menjauhi sifat-sifat yang rendah yang boleh menghakis sifat-sifat mulia.

4. Selalu bertaubat kepada Allah hingga lisannya sentiasa dipenuhi istighfar dan zikir kepada-Nya. Sebaliknya ia jauh dari perkataan yang sia-sia, tidak bermanfaat dan membawa dosa seperti dusta dan lainnya.

5. Menaati suami dalam perkara kebaikan bukan dalam bermaksiat kepada Allah dan melaksanakan hak-hak suami sebaik-baiknya.

6. Menjaga dirinya ketika suami tidak berada di sisinya. Ia menjaga kehormatannya dari tangan yang hendak menyentuh, dari mata yang hendak melihat, atau dari telinga yang hendak mendengar.

Demikian juga menjaga anak-anak, rumah, dan harta suaminya.

Related Posts with Thumbnails