Waktu Solat

Thursday, December 9, 2010

Beberapa makna kalimah amin..


Berikut adalah beberapa makna kalimah amin....


1. Ya Allah perkenankanlah (kabulkan) doa kami.

2. Janganlah Engkau hampakan harapan kami.

3. Tiada apa yang berkuasa atas ini semuanya melainkan Engkau

4. Kami datang kepadaMu, kerana tujuan berdoa kepadaMu, dan kami berharap kepadaMu
jangalahdihampakan harapan kami.

5. Satu nama daripada nama2 Allah Taala, kerana apabila seseorang yang bersembahyang
berkata "Amin" maka seolah-olah ia berkata "Ya Allah kurniakanlah hadiah kepada kami.

6. Meteri bagi doa dan dicapkan diatasnya, sepertimana dicapkan di atas sesuatu supaya
memeliharanya. Seolah-olah orang yang berdoa itu mengecapkan atas doanya dengan ini cap
(Amin) supaya terpelihara amalannya daripada syaitan.

7. Amin ialah satu bendaharaan dikurniakan kepada yang menyebutnya.

8. Amin ialah satu nama diminta turun dengannya rahmat.

No comments:

Related Posts with Thumbnails